index_img
Na jugovzhodu občine Šentjur se po razgibani, gričevnati kozjanski pokrajini razprostira Prevorje, ki obsega šest kozjanskih vasi, v katerih živi okrog 750 prebivalcev.
index_img
Medsebojno zaupanje, kakovost opravljene storitve in zadovoljstvo vseh sodelujočih – tako sodelavcev kot strank - predstavljajo osnovno vodilo podjetja.
index_img
Ekipa podjetja SAMA Navitas poskrbi za kvalitetno pripravo in izvedbo programov ter zadovoljstvo obiskovalcev.
index_img
Osnovni podatki podjetja SAMA Navitas d.o.o.
index_img
Zaupajo nam tuji in domači gostje ter najrazličnejša podjetja.