Enodnevni izlet: Stavbarstvo, domače obrti in muzejsko popoldne

Enodnevni družboslovno-zgodovinski izlet po Kozjanskem

Rogatec - Šentjur

- 9:00 prihod v Rogatec in voden ogled Muzeja na prostem Rogatec, kjer se otrokom predstavi staro Šmitovo hišo, subpanonskega tipa, narejeno iz lesa in krito s slamo, s črno kuhinjo. Ogledajo si še kovačnico, vodnjak, čebeljnjak, svinjak, kozolec. Prikaz domačih obrti in opravil (pletenje iz šibja, kovanje žebljev v muzejski kovačnici, obisk zeliščnega vrta, peka kruha, opravila na kmetiji).

- 10:00 organizirane vodene delavnice v muzeju na prostem. Možne so delavnice:
•    peka žulik v peči črne kuhinje (otroci si sami spečejo žulike),
•    pletenje iz šibja
•    ali plesna delavnica (prikaz/delavnica starih, tradicionalnih plesov).

- 12:00 pot do dvorca Strmol

- 12:30 kosilo na dvorcu Strmol

- 13:30 do 15:00 Voden ogled dvorca, grajske ječe, poročne dvorane in tkalske delavnice in organizirane igre na grajskem vrtu.

- 15:00 odhod do Šentjurja

- 15:30 voden ogled arheološko izredno pomembne zbirke Zakladi Rifnika, kjer je, v sklopih od mlajše kamene dobe do prihoda Slovanov, razstavljenih več kot 600 eksponatov. Poleg eksponatov je prikazana tudi rekonstrukcija prazgodovinske hiše z zbirko izkopanih ostankov prastarih prebivalcev Rifnika.


- 16:30 Ogled muzeja Ipavčeva hiša, ki je bila dom skladateljev in zdravnikov Ipavcev. Hiša je bila zgrajena okoli leta 1760 in kasneje obnovljena po skicah arhitekta Jožeta Plečnika. V muzeju je postavljena stalna razstava o življenju, za slovenski narod izredno pomembnih skladateljev, Ipavec.

- 17:30 predviden odhod domov

PROGRAM SE VSEBINSKO IN ZAHTEVNOSTNO PRILAGAJA STAROSTI OTROK

PROGRAM IMA SPREMSTVO S STRANI PODJETJA IN STROKOVNO VODENE OGLEDE


Program vključuje:

1. Organizacijo in celodnevno spremstvo na izletu s strani organizatorja izleta
2. vse vstopnine in strokovno vodstvo
3. kosilo, malico

CENA NA OSEBO: 24,00 eur z DDV
V ceno ni vključen prevoz.

Pri skupini 20-30 otrok, ima 1 spremljevalec izlet brezplačen.

Izleti se izvajajo od marca do novembra. Rok za prijave je najmanj 2 tedna pred načrtovanim izletom oziroma do zapolnitve razpoložljivih terminov.

Več informacij in prijave na 040/256-171 ali na 030/674-969 ali na e-mailu: [email protected]