Enodnevni izlet: Po poti kulturne dediščine

 

Enodnevno spoznavanje pomembnih zgodovinskih točk Planine pri Sevnici in Šentjurja

Planina pri Sevnici - Šentjur


- 10:00 prihod na Planino pri Sevnici, kratka predstavitev Planine (geografska lega, kulturno-zgodovinske značilnosti kraja)

- 10:15 ogled razstave Kozjansko žari, ki predstavlja obdobje 2. svetovne vojne na Kozjanskem skozi različna obdobja
• izvajanje nemške raznarodovalne politike nad civilnim prebivalstvom,
• organiziranje prvih osvobodilnih front,
• stopnjevanje okupatorjevega nasilja,
• krepitev narodnoosvobodilnega boja,
• ustanovitev osvobojenega ozemlja Kozjansko,
• okupatorjeva ponovna zasedba ter dokončna osvoboditev leta 1945.

- 11:00 pot na grad Planina. Na poti na grad ogled sramotilnega stebra in rojstne hiše Anne Wambrechtsammer. Na gradu predstavitev zgodovine gradu, zgodovine kmečkih uporov in turških vpadov.

- 11:30 odpravimo se do zaščitene turške lipe, kjer bodo organizirane grajske igre

- 12:00 kosilo

- 13:30 prihod v Šentjur in didaktiziran ogled Arheološkega parka Rifnik, kozjanskega hriba, ki je bil poseljen neprekinjeno, skozi vsa pomembnejša zgodovinska obdobja. Arheološki park stoji na mestu največje pozno-antične naselbine na Slovenskem.  Poselitev območja obsega čas med pozno kameno dobo in srednjim vekom.

- 15:30 ogled zelo zanimive in arheološko izredno pomembne zbirke Zakladi Rifnika, kjer je, v sklopih od mlajše kamene dobe do prihoda Slovanov, razstavljenih več kot 600 eksponatov. Poleg eksponatov je prikazana tudi rekonstrukcija prazgodovinske hiše z zbirko izkopanih ostankov prastarih prebivalcev Rifnika.

- 16:30 ogled muzeja Ipavčeva hiša, ki je bila dom skladateljev in zdravnikov Ipavcev. Hiša je bila zgrajena okoli leta 1760 in kasneje obnovljena po skicah arhitekta Jožeta Plečnika. V muzeju je postavljena stalna razstava o življenju, za slovenski narod izredno pomembnih skladateljev, Ipavec.
Benjamin Ipavec, eden izmed štirih skladateljev, je napisal prvo slovensko opereto (Tičnik, 1866) in opero (Teharski plemiči, 1892), prvo pravo klasično slovensko orkestrsko skladbo (Serenada za »orkester na lok«, 1898) in še marsikaj. Gustav, drugi izmed skladateljev iz iste družine pa je bil ljudski ustvarjalec (O mraku, Lastovki v slovo, Slovenec sem, Planinska roža...). Njegove melodije so se širile od ust do ust.

- 17.30 predviden odhod domov

 

PROGRAM SE VSEBINSKO IN ZAHTEVNOSTNO PRILAGAJA STAROSTI OTROK

PROGRAM IMA SPREMSTVO S STRANI PODJETJA IN STROKOVNO VODENE OGLEDE


Program vključuje:

1. organizacijo izleta in celodnevno spremstvo s strani podjetja
2. vse vstopnine in strokovno vodstvo
3. kosilo, malico

CENA NA OSEBO: 24,00 eur z DDV
V ceno ni vključen avtobusni prevoz.

Pri skupini 20-30 otrok, ima 1 spremljevalec izlet brezplačen.

Izleti se izvajajo od marca do novembra. Rok za prijave je najmanj 2 tedna pred načrtovanim izletom oziroma do zapolnitve razpoložljivih terminov.

Več informacij in prijave na 040/256-171 ali na 030/674-969 ali na e-mailu: [email protected]